Suvremene poslovne aktivnosti, prof.dr.sc. Željko Turkalj, mr.sc. Igor Medić

 
Pretraživanje
Dobrodošli
Ispis teksta

Dobrodošli na Distance Learning stranice kolegija Suvremene poslovne aktivnosti

Nastavnici
Ispis teksta

Turkalj Željko, prof. dr. sc.- turkalj@efos.hr

 

Ferenčak Ivan, prof. dr. sc.- ivan@efos.hr

 

Suradnik

Medić Igor, mr. sc.-

igor.medic@gmail.com

mob: 099-206-4252

RESURSI
Ispis teksta
Cilj kolegija
Ispis teksta

Kolegij: Suvremene poslovne aktivnosti

 

(obvezni predmet - I semestar - 60 sati - 5 ECTS bodova)

 

Kolegij daje priliku studentima učiti iz literature i iskustva poduzetnika o stvaranju vrijednosti i lancu stvaranja vrijednosti u kontekstu poduzetničkog djelovanja, te da se upoznaju s temeljnim tehnikama vrednovanja poduzeća. Prepoznavanjem karakteristika pojedinih djelatnosti/industrija (uočavanje zakonitosti ispod površinskog kaosa), poduzetnici, manageri i investitori se mogu pripremiti za promjene prije nego što one nastanu.


Izvođenje kolegija temelji se na intenzivnom uključenju studenata u analizi slučajeva iz konkretne poslovne sredine, te raspravama sa poduzetnicima, investitorima i managerima koji gostuju na predavanjima.

 

  Ocjenjivanje

 

  • pohađanje i sudjelovanje u nastavi - 20%
  • timski i individualni radovi - 30%
  • završni rad - 50%.

Pohađanje nastave, aktivno sudjelovanje na nastavi i uključivanje u diskusije na forumu sudjeluju u konačnoj ocjeni sa 20% ali su ključni za kvalitetniju izradu zadataka. Tijekom nastave studenti će analizirati poduzetničke slučajeve kroz timske i individualne zadatke uz nekoliko zadaća koje su u skladu sa temama predavanja.

 

Završni rad vezan je uz prepoznavanje osobitosti neophodnih za uspješno poslovanje na konkretnom poduzetničkom primjeru. Osnovni vodič za prepoznavanje osobitosti je službena literatura za kolegij - "Osobitosti za uspješno poslovanje" - Hall / Bennett. Od studenata se očekuje da izrade preporuke za unaprjeđivanje poslovanja poduzeća te da izrade SWOT analizu navedene preporuke.

 

 

OSNOVNA LITERATURA

  • David Hall, Dinah Bennett: "The Hallmarks for Successful Business", Management Books 2000 Ltd, Gloucestershire, Great Britain, 2000. PRIJEVOD

DODATNA LITERATURA

  • Adrian J. Slywotzky, David J. Morrison: "The Profit Zone", Three Rivers Press, New York, USA, 2002.

  • Robert Craven: "Kick-Start Your Business", Virgin Publishing Ltd, London, Great Britain, 2001.

  • Jim Schell: "Small Business Answer Book - Solutions to the 101 Most Common Small Business Problems", John Wiley & Sons, Inc, New York, USA, 1996.

 

RADNI MATERIJALI

  • radni materijali (slučajevi, literatura neophodna za izradu zadataka i sl.) nalaze se na Distance Learningu

Obavijesti
Ispis teksta

 

MONO Distance Learning
korisnik: zaporka: